Frågeformuläret

Hjälper dig att köpa bil

Frågeformuläret får du när avtal skrivits på. Detta för att förhindra onödigt arbete för mig samt skydda oss båda i bilaffären.

Frågeformuläret kommer att komma via mail med en personlig länk. Du kommer bara kunna svara en gång och jag ber er att utveckla svaren så mycket det går för att lättare förstå dina önskemål och krav.

frageforumlar pcs